Gjøvik Town Management er et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik Gårdeierforening, Byen Vår Gjøvik og flere andre aktører, med Byen Vår Gjøvik som prosjekteier. Forprosjektet ble gjennomført i 2014, med fokus på gårdeiernes rolle i utviklingen av sentrum. Organisering og samarbeidsformer var sentrale tema.

Bakgrunnen for prosessen er en situasjon med mange tomme lokaler, fallende utleiepriser og stadig dårligere utvalg av butikker – en kjent situasjon i mange norske byer i dag. Sentrale oppgaver bestod i å finne mulighetene for å skape et mer attraktivt Gjøvik sentrum gjennom økt samarbeid mellom gårdeierne. Kjernen i prosessen er tettere og mer forpliktende samarbeid.

insam bistod Byen Vår Gjøvik med prosessledelse og rådgivning i forbindelse med Town Management-prosjektet.

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no