Kaldnes vest er et stort næringsområde på ca 180 dekar nord på Nøtterøy, på grensen mellom Færder og Tønsberg kommuner, og er direkte tilknyttet Tønsberg sentrum. Industrivirksomheten er avviklet, og de to kommunene har en felles ambisjon om å etablere rammer som sikrer en attraktiv, bærekraftig og klimavennlig transformasjon av området.

Kommunene har engasjert insam til å bistå i arbeidet med å utvikle en felles strategi og prinsipplan for Kaldnes vest. Målet er å etablere omforente og stedstilpassede felles overordnede føringer for området før de formelle planprosessene etter plan-og bygningsloven starter. Strategi- og prinsipplanen skal legge rammene for de viktigste (strategiske) beslutningene for utviklingen av Kaldnes vest. Arbeidet skjer i tett dialog og samarbeid med kommunene og grunneierne i området.

 

Illustrasjon/Foto: Tron Myrén

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no