Bane NOR har engasjert Insam til strategisk rådgiving i forbindelse med utbygging av den såkalte Nettbusstomta, som ligger sentralt i Drammen. Arbeidet har bestått av vurderinger av tomtas rolle og potensial i byen, og betraktninger rundt marked og behov i området. Insam har også gitt bistand før, gjennom og i etterkant av parallellkonkurransen som ble gjennomført i 2020.

 

 

 

Illustrasjon: DRMA

Kontakt

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no