Strategiutvikling for grønn mobilitet i boligprosjekt

Landøyveien 5a AS planlegger utbygging av 60 boliger ved utløpet av Neselva på Holmen i Asker, en unik beliggenhet ut mot Oslofjorden. Insam har bistått utbygger med å legge til rette for bærekraftige reisevaner hos framtidige beboere i boligprosjektet. Ambisjonen er et fremtidsrettet boligprodukt der den bærekraftige mobilitetsløsningen er det foretrukne alternativet. Det skal være enkelt og attraktivt å gå, sykle og reise med kollektivtransport i hverdagen. insam har utviklet en helhetlig strategi for grønn mobilitet for boligprosjektet som gir et grunnlag for å drøfte, videreutvikle og ta stilling til hvordan et mobilitetskonsept kan etableres både fysisk, organisatorisk, driftsmessig og finansielt. Strategien imøtekommer samtidig reguleringsbestemmelser om trafikk.

 

Illustrasjon: Code Arkitekter

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no