Aktiv på skoleveien er en kampanje om våren for skolene i Buskerudbyen, dvs. Øvre Eiker, Kongsberg, Lier og Drammen kommune. Kampanjen går ut på at skolene melder på klassene som ønsker og delta. De registrerer hvor mange av de fremmøtte elevene som har gått eller syklet på hele eller deler av skoleveien til skolen hver dag i tre uker. Det deles ut premie til den klassen ved hver skole som får best resultat etter hver uke.

Beintøft er en nasjonal kampanje for skoleklasser som arrangeres av Miljøagentene. Buskerudbyen er regionpartner og har engasjert Insam for å bistå med gjennomføringen. I Beintøft registreres antallet elever som går, sykler og reiser kollektivt i fire uker. For hver uke er det også et undervisningsopplegg med hvert sitt tema knyttet til klima, miljø og bærekraft. Opplegget inneholder blant annet et ukesoppdrag hvor klassene får frie tøyler til å uttrykke sine meninger om hvert tema. I tillegg til de nasjonale premiene ble det kåret vinnere i Buskerudbyen for beste sammenlagte skole, klasser med maks poengsum og beste løsningsforslag på de fire ukesoppdragene.

Kontakt

Kristiane Brudevoll
979 81 707
kristiane@insam.no