KS’ arbeid med klimatilpasning i kommunesektoren 2008-2019

insam har utarbeidet en oversikt over KS sitt arbeid med klimatilpasning i perioden 2008 – 2019. Rapporten oppsummerer  utvikling, oppnådde resultater og sentrale erfaringer, og utfordringsbildet kommunesektoren står overfor med et klima i endring, og med spesiell vekt på klimarisiko.

Rapporten er blitt brukt som et grunnlag for utviklingen av KS’ strategi for videre arbeid med klimatilpasning, og representerer også en bred oversikt over kunnskap om, erfaringer med, og utfordringer i kommunens arbeid med klimatilpasning og klimarisiko.

Rapportene er ment å være av interesse for enkeltkommuner, relevante statlige aktører og andre som er opptatt av arbeidet med klimatilpasning og håndtering av klimarisiko lokalt.

 

Illustrasjon/Foto: CC Gabriele Diwald

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no