Utvikling av mobilitetsplan for bolig- og sentrumsområde

insam har på oppdrag for Røyken kommune utarbeidet en mobilitetsplan for Slemmestad. Mobilitetsplanen legger grunnlag for gjennomføring av en pilotarena for bærekraftig og innovativ mobilitet integrert i videreutviklingen av Slemmestad som et attraktivt bolig- og sentrumsområde med blant annet 1300 nye boliger. Planen er en del av kommunens grunnlag for dialog og samarbeid med utbyggere, mobilitetsleverandører, regionale og statlige myndigheter, frivilligheten, innbyggerne, og andre aktører og samarbeidspartnere.

Underveis i arbeidet ble det blant annet gjennomført en workshop med både offentlige, private og frivillige lokale og regionale aktører som kan bidra til gjennomføring av nye innovative mobilitetsprosjekter.

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no

Dag Erlend Lohne Mohn
920 35 254
dag@insam.no