Avantor er den største bydelsutvikleren i Nydalen. I transformasjonen av det tidligere industriområdet til en grønn og moderne bydel, ønsker Avantor å bidra til utvikling av bærekraftige mobilitetsløsninger. For å få mer kunnskap om dagens reisevaner, har insam på oppdrag for Avantor gjennomført en undersøkelse blant ansatte i virksomheter i Nydalen. Reisevaneundersøkelsen er gjennomført som en digital spørreundersøkelse. Oppsummeringen og analysen av svarene styrker kunnskapsgrunnlaget for å legge til rette for bærekraftige mobilitetsløsninger i Nydalen.

Illustrasjon/Foto: Avantor AS

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no