Kystbyen Slemmestad skal i årene som kommer utvikles til en levende by med boliger, arbeidsplasser, kulturarenaer og sosiale samlingsplasser. I denne utviklingen ønsker Slemmestad Brygge å bidra til utvikling av integrerte og bærekraftige mobilitetsløsninger. Insam har gjennomført en undersøkelse der hensikten er å få:

  • Kunnskap om dagens reisevaner i området.
  • Supplerende kunnskap om hva som etterspørres av mobilitetsløsninger for området.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for å legge til rette for nye bærekraftige mobilitetsløsninger i Slemmestad.

Insam har utviklet tilnærmingen til kunnskapsinnhentingen, utformet spørsmål til digitale spørreundersøkelser, oppsummert og analysert svarene og utarbeidet en samlet rapport. Arbeidet er gjennomført i tett dialog med oppdragsgiver.

 

Illustrasjon/Foto: TAG Arkitekter

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no