Hole kommunes variasjoner i befolkningstetthet og utbyggingsstruktur innvirker på transportbehov, transportformer og reiselengder. Dette gir ulikt handlingsrom for omstilling til grønn mobilitet i de ulike delene av kommunen. insam har på oppdrag av Hole kommune utviklet en strategisk plattform for grønn mobilitet i kommunen. Målet er å utvikle strategier og tiltak som bidrar til å redusere transportbehovet internt i kommunen, og samtidig øke andelen som går, sykler, bruker kollektivtransport og delingsløsninger. Innsatsområdene og de aktuelle strategiene som beskrives i rapporten, vil få størst effekt ved å se forskjellige tiltak og virkemidler i sammenheng innenfor et geografisk område. Samtidig kan flere av strategiene/konseptene gjennomføres isolert. Rapporten gir et grunnlag for kommunens videre arbeid med mobilitet, både i relevante planprosesser, satsinger og prosjekter, og i utviklingen av Hole kommunes rolle som samfunnsutvikler og samarbeidspartner.

Illustrasjon/Foto: Kristian Quande

Kontakt

Reidunn Mygland
934 62 524
reidunn@insam.no