Insam har i høst vært del av et team ledet av NSW arkitekter og med deltakelse fra Grindaker, Erling Dokk Holm og Context som har levert et parallelloppdrag for Sluppen i Trondheim på oppdrag av fra R. Kjeldsberg AS. Teamet har lagt vekt på hvordan Sluppen bli en del av og styrker Trondheim som kompetanse- og universitetsby. Teamets forslag til konsept bygger på nytenking både når det gjelder byliv, bolig, næring, mobilitet, lokal logistikk og kortreiste kretsløp.

Ta kontakt med Lars Wang for mer informasjon.

Kontakt

Lars Wang
905 23 021
lars@insam.no