Skip to main content
Aktuelt

Studentboliger og studentvelferd i Drammen

Sibu og Drammen kommune samarbeider om transformasjon av sentralt byområde (Øvre Sund) til lokalitet med studentboliger og relaterte funksjoner. Områdeutviklingen inngår som en integrert del av Drammens satsing på sentrumsnær og miljø/klimavennlig byutvikling. I prosjektet inngår tilpasning av nye løsninger i et område som har nasjonal betydning som kulturminne. Vårt bidrag har vært å bidra i utviklingen av samarbeidsavtalen mellom Sibu og Drammen kommune, samt å definere et egnet område for den framtidige studentboligsatsingen i Drammen.  ………………

Oppdragsgivere: Studensamskipnaden i Buskerud (Sibu)
Varighet: 2008 –
Vår kontakt: Lars Wang