Skip to main content

Riksantikvarens bevaringsstrategier er nå ute på høring. De skal tilrettelegge for at kulturminner, kulturmiljø og landskap blir bevart og brukt som en ressurs i samfunnsutviklingen. Bevaringsstrategiene skal også synligjøre og utnytte kulturmiljøenes betydning for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Samtidig representerer arbeidet med bevaringsstrategiene en invitasjon til bredt samarbeid, for å samordne innsatsen og virkemidlene slik at det skal være mulig å ta vare på viktige kulturmiljøer for fremtiden.

Nå er forslag til seks temaer for bevaringsstrategier sendt ut. Forslagene er valgt ut på grunnlag av et kartlagt behov innen bevaring av kulturmiljø og vurdering av kulturmiljøers bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Temaene som foreslås er:

  • Kulturmiljøers bidrag til sirkulærøkonomi og ombruk
  • Kystens kulturmiljøer
  • Kulturmiljøer i byer og steder
  • Kulturmiljøer i landbruksområder og utmark
  • Fellesskapenes kulturmiljøer
  • Kulturmiljøer fra næring, handel, industri og infrastruktur

Høringsperioden er fra 3. mars til 18. april. Her kan du lese mer om prosjektet og høringen.
https://www.riksantikvaren.no/bevaringsstrategier-tema-pa-horing/

Arbeidet med bevaringsstrategiene er organisert som et bredt utviklingsprosjekt og ledes av Dag Erlend Lohne Mohn.

Foto: Fritidseiendommen Solbakken, Drammensmarka