Skip to main content

Sirkulærøkonomi har lenge vært på dagsorden, og først og fremst vært knyttet til avfall og gjenvinning. Basert på prinsippene i rammeverket Kortreist Kvalitet (bærekraftig omstilling) har KS nå utbeidet en veileder for «sirkulærøkonomi 2.0». Dette betyr omstilling til «kortreiste kretsløp med kvalitet»  som også styrker sosial og lokaløkonomisk bærekraft.

Sirkulærøkonomi 2.0 legger føringer for alle samfunnsområder og aktører, og KS har invitert til et åpent nettverk som er et viktig grep for å fremme radikal og samarbeidet innovasjon. Bli med i Nettverk for sirkulærøkonomi for å komme fra «prinsipp til praksis».

 

For mer informasjon, ta kontakt med Lars Wang på lars@insam.no eller 905 23 021.

 

Foto: Deloitte