Skip to main content

I transformasjonen av det tidligere industriområdet til en grønn og moderne bydel i Nydalen, ønsker Avantor å bidra til utvikling av bærekraftige mobilitetsløsninger. For å få mer kunnskap om dagens reisevaner, har insam på oppdrag for Avantor gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i virksomheter i Nydalen. Oppsummeringen og analysen av svarene styrker kunnskapsgrunnlaget for å legge til rette for bærekraftige mobilitetsløsninger i Nydalen.

Kontaktperson: Reidunn Mygland

 

Foto: Avantor AS