Skip to main content

insam har på oppdrag av Hole kommune utviklet en strategisk plattform for grønn mobilitet i kommunen. Målet er å utvikle strategier og tiltak som bidrar til å redusere transportbehovet internt i kommunen, og samtidig øke andelen som går, sykler, bruker kollektivtransport og delingsløsninger. Rapporten gir et grunnlag for kommunens videre arbeid med mobilitet, både i relevante planprosesser, satsinger og prosjekter, og i utviklingen av Hole kommunes rolle som samfunnsutvikler og samarbeidspartner. Les mer om arbeidet her. 

Kontaktperson: Reidunn Mygland

 

 

Foto: Kristian Quande