Byutvikling og samfunnsinnovasjon

Ledelse og gjennomføring fra a til å innen by- og regionutvikling, bibliotek, byliv, eiendom og grønn mobilitet. Vi sørger for innovasjon gjennom samarbeid om neste generasjons byer og steder. Les mer om insam.

Arrangementer og aktuelt

Urban ekspedisjon Manchester

insam gjennomførte et seminar i Manchester våren 2014. Manchester har gjennom effektiv ledelse og utstrakt samarbeid klart å snu byens negative utvikling og framstår i dag som en moderne, attraktiv by. På seminaret var fokus hva som ligger bak denne transformasjonen – med foku...

Byutvikling – det nye kompetanseområdet? Workshop 24. mars kl. 19-21

Byene våre blir stadig viktigere for å løse samfunnsutfordringer og som gode rammer for de som bor, jobber og bruker byene. Byene blir også stadig mer komplekse. Det krever helhetlige løsninger som går på tvers av sektorer, fag og bransjer og som involverer både praktikere,...
Comments : Off

Invitasjon til konferanse om frivillighet

Inspirasjon, konkrete eksempler og ikke minst dialog rundt framtidsrettet lokal frivillighetspolitikk vil være i fokus denne dagen. Konferansen vil ha med seg praktiske eksempler fra prosjektet “Innovative frivillighetskommuner. Sett av 26. november 2013 til dette...
Comments : Off