Byutvikling og samfunnsinnovasjon

insam er et ledende konsulentselskap innen samfunnsinnovasjon og integrert by- og stedsutvikling. Vi sikrer ledelse og integrasjon i prosjekter innen mange områder.

Vi arbeider med alle faser både med strategi- og innholdsutvikling, fysiske løsninger, organisering og finansiering. Les mer om insam.

Arrangementer og aktuelt

Ledelse for det grønne energiskiftet

Vi står overfor et energiskifte med behov for ny teknologi og nye systemer. Ikke desto mindre – det grønne skiftet er kanskje vår tids store lederutfordring. Peter Senge fra MIT, Gudmund Hernes fra BI/Fafo og Elisabeth Tørstad fra DNV-GL snakket om hvilket «ledelsesskifte» som...
Comments : Off

Drammenskonferansen 25. mars 2015

Med bakgrunn fra arbeidet med ny kommunestruktur i Norge er det naturlig at Drammenskonferansen 2015 setter fokus på “Den nye byen”. Konferansen vil trekke opp interessante caser og arbeid som utføres både i Norge og utenfor landets grenser. Erfarne forskere og planleggere innen...
Comments : Off

Urban ekspedisjon Manchester

insam gjennomførte et seminar i Manchester våren 2014. Manchester har gjennom effektiv ledelse og utstrakt samarbeid klart å snu byens negative utvikling og framstår i dag som en moderne, attraktiv by. På seminaret var fokus hva som ligger bak denne transformasjonen – med foku...

Byutvikling – det nye kompetanseområdet? Workshop 24. mars kl. 19-21

Byene våre blir stadig viktigere for å løse samfunnsutfordringer og som gode rammer for de som bor, jobber og bruker byene. Byene blir også stadig mer komplekse. Det krever helhetlige løsninger som går på tvers av sektorer, fag og bransjer og som involverer både praktikere,...
Comments : Off