CMC-sertifisering

CMC er den eneste internasjonalt anerkjente profesjonelle karrierekvalifiseringen for utøvende management konsulenter. Det er en formell kvalifisering som legger vekt på kritisk kompetanse hos rådgivere, en kvalifisering som er både praktisk og akademisk forankret....
Comments : Off

Stedsutvikling Flesberg kommune

Kommunen skal utarbeides en egen plan for utviklingen av Lampeland sentrum. Hensikten med planen er å sikre gode møteplasser for kommunens innbyggere og tilreisende, grønne strukturer og en hensiktsmessig fordeling av bolig- og næringsfunksjoner i årene som kommer.  Som ledd...
Comments : Off

Traineeprogram for skognæringen

Formålet med traineeprogrammet er å bedre rekrutteringen til skog- og trenæringen for å sikre framtidig arbeidskraft og øke næringens kompetanse på kort og lang sikt. Insam har bidratt i utviklingen av traineekonseptet og i rekrutteringen av det første kullet med traineer. Vi har...
Comments : Off

Videreutvikling av Papirbredden - Drammen kunnskapspark

Papirbredden – Drammen kunnskapspark har siden oppstarten i 2007 etablert seg som et regionalt knytepunkt for kompetanseutvikling og innovasjon. Vi har bidratt i konseptutviklingen, planleggingen og etableringen av kunnskapsparken. Oppdraget har omfattet strategiske, fysiske og...
Comments : Off

Bo- og næringsutvikling i Hadelandsregionen

Hadelandsregionen gjennomfører et bo- og etablererprosjekt i perioden 2008 – 2012 som har som mål å bidra til økt bosetting og næringsaktivitet i kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Vi har bidratt med analysebistand og strategiske vurderinger for prosjektleder og prosjektets...
Comments : Off

Klimatilpasning i kommunene

Heftet er utgitt av KS og har tittelen ”Lokale tilpasninger til globale klimaendringer”.  Vi har bidratt med prosjektledelse, research og tekstutforming. Heftet inneholder først og fremst en samling eksempler på nye tilpasningstiltak i små og store kommuner over hele landet....
Comments : Off

Kunnskapspark Ringerike

Prosjekteier: Rådet for Ringeriksregionen Varighet: 2009-2010 Prosjektleder: Trine Steen Prosjektdeltager(e): Lars Wang
Comments : Off

Studentboliger og studentvelferd i Drammen

Sibu og Drammen kommune samarbeider om transformasjon av sentralt byområde (Øvre Sund) til lokalitet med studentboliger og relaterte funksjoner. Områdeutviklingen inngår som en integrert del av Drammens satsing på sentrumsnær og miljø/klimavennlig byutvikling. I prosjektet inngår...
Comments : Off

Tønsberg Kompetansesenter

Målsettingen med prosjektet var å legge grunnlaget for å etablere et kompetanse- og kunnskapsmiljø i Tønsberg. Les mer Oppdragsgiver: Tønsberg Utvikling AS Varighet: 2008-2009 Vår kontakt: Lars Wang
Comments : Off

Kommunen som samfunnsutvikler

Prosjektet Livskraftige kommuner i regi av KS har gjennom et bredt anlagt nettverkssamarbeid (2006 – 2010) rettet fokus mot kommunenes rolle som samfunnsutvikler.  Målet med prosjektet har vært å øke det politiske engasjementet for kommunale oppgaver hvor ansvar og myndighet...
Comments : Off