Det forventes mer ekstremvær og et varmere, våtere og villere klima. Både harde og myke samfunnsstrukturer må derfor utvikle en motstandsdyktighet mot nye og mer intense påkjenninger.

Klimakrisen krever at nye tilpasningsstrategier utvikles i et tempo og omfang som mangler historisk sidestykke. Arbeid med klimatilpasning innebærer blant annet å forstå konsekvensene av klimaendringene, identifisere klimarisiko og å sette realistiske mål for samfunnsutviklingen. Videre må det brukes ressurser på tiltak som hindrer og begrenser skade og utnytter mulighetene endringene kan innebære.

Vi hjelper offentlige og andre aktører i prosesser for klimatilpasning og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Prosjekter innen klimatilpasning

Fra klimamål til klimaomstilling i Kristiansand kommune

10. juli 2020

Klimaforbedring av eldre hus

27. august 2015

Fortetting og klimatilpassing

7. juni 2015

Tilpasning til et klima i endring

11. juni 2012